Sprekers

Sprekers mannendag 2 november 2019

Ds. Paul Visser is geboren in 1959 en als zoon van dominee H. Visser opgegroeid op verschillende plekken waaronder Katwijk. Na zijn studie theologie in Utrecht is hij begonnen als vicaris in de Amsterdamse Jeruzalemkerk (1981-1984). Vervolgens was hij predikant in Aalburg (1985-1989), Harderwijk (1989-1994), Bergambacht (1994-1998), Den Haag (1998-2010) en nu in Amsterdam (hartje Jordaan).

Hij is orthodox in hart en nieren, maar het etiket verfoeit hij. Omdat het voor hem niet gaat om een stoer en star dogma, maar om een levende en kwetsbare realiteit waar hij gaandeweg van overtuigd raakte. De theoloog die hem daarbij als geen ander aanspreekt en inspireert is Dietrich Bonhoeffer.

In 1997 is hij gepromoveerd op een missiologisch thema wat hem blijvend bezighoudt: hoe verhoudt het evangelie zich tot allerlei religieuze aspiraties (tot en met de atheïstische toe). Geregeld levert hij rond dit thema een bijdrage aan (internationale) conferenties en publicaties.

Verder is hij met plezier dominee. De Schrift is voor hem een eindeloze inspiratiebron. Steeds weer staat hij versteld hoe herkenbaar én hoe anders het er daar aan toe gaat. Als mensenmens is het zijn drive om deze weerbarstige en verrassende boodschap te delen met mensen in én buiten de kerk.

Altijd weer zoekt hij bewust het gesprek met zoekers, nieuwsgierigen en andersdenkenden. Telkens blijkt hoezeer het de moeite waard is om twijfels en geloof met elkaar te delen. Geregeld zit hij met die of gene aan tafel, die weinig of niks met de kerk heeft maar wel met allerlei vragen zit.

In zijn Haagse jaren heeft hij in de gemeente een proces van missionaire bewustwording in gang gezet, dat geleid heeft tot verdieping, vernieuwing, verbreding en verjonging van het gemeente-zijn. Bij zijn komst naar Amsterdam  is hem verzocht aan een soortgelijke ontwikkeling leiding te geven. Met als doel de Noorderkerk tot een open plek te maken, waar ieder terecht kan die meer wil weten over God en geloof. Inmiddels zijn er veelbelovende initiatieven ontplooid voor kinderen en volwassenen.

 

Arjen ten Brinke is gemeentestichter en voorganger. Arjen ten Brinke is getrouwd, vader van vijf kinderen en woont in Almere.

Arjen was bijna tien jaar actief als pionier en oprichter van de missionaire gemeente Boei 90 in Den Haag. Dit was de eerste pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Daarna is hij een korte tijd verbonden geweest als wijkpastor van Christelijke Gemeente de Wegwijzer in Almere.

Sinds 1 september 2019 is Arjen een van de voorgangers van Mozaiek033 en is hij werkzaam bij International Justice Mission als spreker en inspirator.